Haveplan og proces

En haveplan er en plan der viser havens indretning. Den er i fast målestok, eksempelvis 1:100.
På planen er der anført numre som refererer til belægning, beplantning, hegn eller fast inventar, som er nærmere beskrevet i signaturfortegnelsen.

Signaturfortegnelse
Signaturfortegnelsen angiver valg af materialer, planter og inventar, hvor eksempelvis, mængder, artsnavne, produkter beskrives. En signaturfortegnelse kan desuden danne grundlag for tilbudsgivning fra anlægsgartnere eller planteskoler.

Der aftales dato for besigtigelse/registrering af haven. Til brug for udfærdigelse af en haveplan har jeg brug for kopi af situationsplan/grundplan samt en stueplan i en fast målestok. Hvis eventuelle planter, træer, skure etc. ønskes bevaret opmåles og indtegnes dette på situationsplanen. Du kan eventuelt selv opmåle, da det er besparende for dig. Efter ca.1 uge har jeg et skitseforslag klar. Forslaget sendes til dig som en PDF-fil, alternativt kommer jeg forbi og forelægger oplægget. Dette aftales nærmere. Når eventuelle ændringer eller tilrettelser er på plads, sendes haveplan og signaturfortegnelse.
Udførsel af anlægsarbejdet og evt. tilsyn aftales under forløbet.

Priser

Priser på haveplaner varierer i forhold til størrelse og kompleksitet. Hvis der eksempelvis er tale om en have med store niveauforskelle, er der ofte behov for kotering (højdeangivelser på eksempelvis trapper)

Oftest, kan jeg ud fra en samtale pr. telefon, tillige med et par billeder af haven, angive en cirkapris. Have/delområde på op til 500 m2 koster ca. 5500,- inkl. momsHave fra 500-1200 m2 koster ca. 9000,- inkl. moms